Aritm - huvudräkningsträningsprogrammet

Finns för:
 1. Miniräknare (ä.k. grafräknare) av märket CASIO: fx-7400GII, fx-9860GII, och troligen fx-9750GII
  1. M.O.B.
  2. casiocalc.org
 2. Miniräknare (ä.k. grafräknare) av märket Texas Instruments: TI-82, TI-82 STATS, TI-83, TI-83 Plus, TI-84 Plus (inklusive Silver Edition), och snart TI-89
  1. M.O.B.
  2. ticalc.org
 3. Datorer med stöd för BASICODE-3C och datorn Apple II
  1. BASICODE i webbläsare; även för iPhone- och Android-mobiler, ty skärmtangentbord (klicka Keyboard)
  2. Applesoft BASIC i webbläsare; även för iPhone-mobil, ty det inbyggda tangentbordet poppar upp
  3. Samma som ovan, men på GitHub
 4. Hemdatorerna VIC 20, Commodore 64 och 128 (VIC20, C64, & C128), samt emulatorer som THEC64 MINI, VICE, och Commander X16
  1. Commander X16 online emulator i webbläsare
  2. GitHub
  3. M.O.B.
  4. YouTube
 5. MMBasic för PicoMite och Linux (MMB4L)
  1. GitHub
 6. Datorer med TinyBASIC Two som bl.a. finns för Linux: t.ex. Raspberry Pi med Rasbian, och då även i konsolläge (d.v.s. fullskärm & utan X)
  1. M.O.B.
  2. YouTube
 7. GW-BASIC för MS-DOS (fungerar i DOSBox på många plattformar)
  1. GitHub
  2. M.O.B.
 8. Mobiltelefoner med Java ME (MIDlet)
  1. GetJar
  2. YouTube
  3. M.O.B. Demo i Java SE inkl. Android-version
 9. Webbläsare med Java SE
  1. M.O.B.
  2. YouTube
 10. Kalkylprogrammet LibreOffice.org/OpenOffice.org Calc som Basic-makron i ods-filer
  1. OOo.Orbin.SE
 11. MS-DOS (från 1992; fungerar i DOSBox)
  1. M.O.B.
  2. MS-DOS.Orbin.SE