Aritm - huvudräkningsträningsprogrammet

Finns för:
 1. Miniräknare (ä.k. grafräknare) av märket CASIO: fx-7400GII, fx-9860GII och troligen fx-9750GII
  1. M.O.B.
  2. casiocalc.org
 2. Miniräknare (ä.k. grafräknare) av märket Texas Instruments: TI-82, TI-82 STATS, TI-83, TI-83 Plus, TI-84 Plus (inklusive Silver Edition) och snart TI-89
  1. M.O.B.
  2. ticalc.org
 3. Hemdatorerna Commodore 64 och 128 (C64 & C128) och emulatorer som THEC64 MINI och VICE
  1. M.O.B.
  2. YouTube
 4. Datorer med TinyBASIC Two som bl.a. finns för Linux: t.ex. Raspberry Pi med Rasbian, och då även i konsolläge (d.v.s. fullskärm & utan X)
  1. M.O.B.
  2. YouTube
 5. GW-BASIC för MS-DOS (fungerar i DOSBox på många plattformar)
  1. M.O.B.
 6. Mobiltelefoner med Java ME (MIDlet)
  1. GetJar
  2. Phoload
  3. YouTube
  4. M.O.B. Demo i Java SE inkl. Android-version
 7. Webbläsare med Java SE
  1. M.O.B.
  2. YouTube
 8. Kalkylprogrammet LibreOffice.org/OpenOffice.org Calc som Basic-makron i ods-filer
  1. M.O.B.
  2. OOo.Orbin.SE
 9. MS-DOS (från 1992; fungerar i DOSBox)
  1. M.O.B.
  2. MS-DOS.Orbin.SE